Zpráva o činnosti 2020

Uplynulý rok byl pro činnost spolku mimořádný. Pandemická situace si vynutila respektování a sledování aktuálních vládních hygienických nařízení, která vymezovala podmínky i pro volnočasové aktivity.

Velká část členů spolku, zejména zdravotníků, byla nasazena v první linii a mnozí další pomáhali šitím a distribucí roušek, rozvozem dezinfekce a pomocí seniorům.

Protože hlavním zaměřením spolku jsou aktivity na aktivity pro děti a mládež, reagovali jsme operativně na požadavky, jak především dětem a jejich zoufalým rodičům ulehčit lockdown. Vytvářeli jsme pro ně individuální programy, umožnovali výtvarnou činnost, zásobovali je dětskými knížkami, doplňovali veřejná hřiště drobnými sportovními potřebami a v neposlední řadě i některým dětem zajistili internetové doučování.

Přestože aktivity pro seniory jsou ve spolku spíše okrajové, dobrovolníci jim připravili tradiční Senioradventní slavnost roznáškou balíčků domů. Mohli tak zmapovat potřebu těch osamělých, kteří by si sami nedokázali o pomoc říci a přinášeli jim v tu dobu tak cenný osobní kontakt, ač byl jen „mezi dveřmi“.

Spolek se vymezuje jako nepolitický, ale dobře spolupracoval a komunikoval s radnicí Prahy 12, kde má své sídlo a od níž čerpá každoročně nadační příspěvky na činnost.

Přes všechna průběžná omezení se podařilo realizovat dva velké veřejné projekty, kterým byl v červnu Den dětí pořádaný ve spolupráci s dalšími neziskovými organizacemi a v září Sousedské slavnosti v Komořanech.

Každoroční mezinárodní English camp pro rodiny s dětmi se letos nemohl konat. Byl velmi citlivou ztrátou, protože je velmi oblíbený a je stěžejní činností spolku. Zahraniční lektoři vzhledem k uzavření hranic nemohli přijet a velké akce byly karanténním nařízením zakázány.

Nedílnou součástí aktivit spolku byly dobrovolnické brigády na pomoc přírodě, kdy jsme v rámci povolených hygienických možností aktivizovali malé skupinky místních občanů pro úklid v lese.

Významnou aktivitou byla také spolupráce s Potravinovou bankou, v registru spolku bylo 78 potřebných rodin a 6 dalších spolupracujících organizací, kterým jsme pomáhali s chybějící možnou dopravou. Dvakrát spolek organizoval dílčí sbírku zimního ošacení, bot a zdravotnického materiálu pro pomoc Řecku.

Spolek neměl žádné placené zaměstnance, veškerá činnost byla prováděna dobrovolnicky. Jak tento rok ukázal, spolek byl akceschopný, složitou dobu ustál a je připraven k dalším výzvám.