Výroční zpráva o činnosti 2019

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI 2019

Rok 2019 byl pro spolek Y-Open dalším úspěšným obdobím jeho činnosti. Prokázal tak svou životaschopnost a také připravenost k operativnímu nasazení v případě potřeby. V tomto roce se více zaměřoval na aktivity v místě své působnosti v Praze 4 – Komořanech.

Mezi největší projekty patřily podzimní Sousedské slavnosti – Zažít město jinak v Praze – Komořanech, Letní English camp pro rodiny s dětmi za účasti zahraničních lektorů dobrovolníků a Vánoční setkání pro významné seniory s autobusovým výletem vánoční Prahou s naším průvodcem.

Spolek se angažoval v dalších sociálních a charitativních projektech, formou sbírek např. hraček a tvořivých her a oblečení pro dětské uprchlíky v Řecku, dioptrických brýlí pro Afriku ve spolupráci s organizací Fénix, autolékáren pro africké Togo, plastových víček, prázdných tiskových tonerů, z jejichž výtěžku byl podpořen vybraný ústav sociální péče. Významnou činností byla vzájemná podpora rodin s dětmi, Potravinová banka a výměna oblečení.Součástí práce bylo také začleňování sociálně ohrožených rodin do akcí spolku a hledání finanční podpory pro jejich možnou účast na těchto akcích.

Významnou činností byla úspěšná spolupráce spolku Y-Open se Spolkem pro Komořany, jejichž členové společně připravovali místní projekty na podporu občanského soužití a vytvořili koncepci zajímavých přednášek a přátelských setkávání pro další rok. Veškerou práci odváděli především jeho členové bezplatně a dobrovolnicky.

Přestože se znovu ztížily podmínky existence malých neziskových organizaci ze strany úřadů a narostly nároky na jejich odborné vedení, podařilo se zajistit schopné lidi s dlouholetou zkušeností s neziskovými organizacemi na právnické, účetnické a IT služby. Přesto jsme v tomto roce oceňovali dobrou spolupráci s Místním úřadem Prahy 12.

Významnými akcemi spolku byly především aktivity Rodinného klubu, mezinárodní spolupráce s katolickou farností v německém Rothenbachu, americkým protestantským sborem v Ohiu a baptistickou organizací Children´s holiday Bible club v anglickém Worthing.

V létě jsme pořádali tradiční mezinárodní English camp pro rodiny s dětmi s výukou angličtiny s dobrovolnými americkými lektory z Lebanonu, který se konal v červenci v Chotěticích.

Ke zkrášlení místního prostředí spolek přispěl také sousedskou Výměnou sazenic květin a zahradnických přebytků, do které věnoval přes dvě stovky vlastních výpěstků. Svou účastí členové spolku významně přispěli také při Jarním úklidu obce.

.

V Komořanech 4. 4. 2020 předsedkyně: Jana Běťáková