Slide

je zapsaný spolek navazující na tradici křesťanské mezinárodní organizace YMCA. Jejím cílem a posláním je sdružovat zejména mladé lidi k navazování nových přátelství, smysluplnému využívání volného času, k vzájemné pomoci a hledání harmonického života ve smyslu tělesné, duševní a duchovní rovnováhy.

Slide

je křesťanskou organizací, sdružující lidi různých vyznání, kteří jsou spojeni křesťanskými etickými hodnotami a vzájemně se respektují.

Slide

nevyučuje náboženství, nesupluje činnost církví, ale pomáhá hledat kladné životní hodnoty, důvěru a životní ukotvení. Odmítá jakékoliv náboženské násilí, fundamentalismus a hledá pozitivní komunikaci mezi různými denominacemi a jinými náboženstvími.

Slide

spolupracuje s mezinárodní organizací YMCA, s Evropskou a Světovou Aliancí YMCA, které jsou její partnerské nadnárodní organizace.

Slide

nabízí volnočasové programy, sporty, přátelská setkávání, vzdělávání a vzájemnou sociální pomoc. Organizuje menší letní a zimní tábory, sportovní akce, přednášky, jazykové campy, mezinárodní setkávání, zahraniční výměny mládeže, kulturní akce, klub pro seniory , výlety.

Slide

má vyškolené vedoucí táborů, kteří obdrželi akreditaci MŠMT a podporuje další smysluplná školení svých členů.

Slide

podporuje pevné vazby v rodině, harmonické vztahy mezi jejími členy a snaží se napomáhat jejímu zdravému fungování. Podporuje prorodinné organizace a v rámci možností s nimi spolupracuje.

Slide

má kladný vztah k životnímu prostředí, organizuje pomocné brigády na obnovu sportovních hřišť a kulturních tradic.

Slide

je řízena dobrovolníky a nemá placené zaměstnance.

Galerie

Senioradvent 2021