Výroční zpráva o činnosti 2018

Rok 2018 znamenal pro spolek Y-Open další úspěšné období jeho činnosti. Prokázal tak svou životaschopnost a také připravenost k operativnímu nasazení v případě potřeby. V tomto roce se více zaměřoval na aktivity v místě své působnosti v Praze 4 – Komořanech. V tomto roce se dostal do politické nemilosti některých místních radních, kteří oproti předcházejícím rokům fatálně snížili finanční grantovou podporu.

Mezi největší projekty patřily podzimní Sousedské slavnosti – Zažít město jinak v Praze – Komořanech, Letní English camp pro rodiny s dětmi za účasti zahraničních lektorů dobrovolníků a Vánoční setkání pro významné seniory s autobusovým výletem vánoční Prahou s naším průvodcem.

Spolek se angažoval v dalších sociálních a charitativních projektech, formou sbírek např. hraček a tvořivých her pro dětské uprchlíky na ostrově Lesbos, dioptrických brýlí pro Afriku ve spolupráci s organizací Fénix, autolékáren pro africké Togo, plastových víček, prázdných tiskových tonerů, z jejichž výtěžku byl podpořen vybraný ústav sociální péče.Významnou činností byla vzájemná podpora rodin s dětmi, Potravinová banka a výměna oblečení.Součástí práce bylo také začleňování sociálně ohrožených rodin do akcí spolku a hledání finanční podpory pro jejich možnou účast na těchto akcích.

Významnou činností byla úspěšná spolupráce spolku Y-Open se Spolkem pro Komořany, kteří společně připravovaly místní projekty na podporu občanského soužití a vytvořily koncepci zajímavých přednášek a přátelských setkávání pro další rok. Veškerou práci odváděli především jeho členové bezplatně a dobrovolnicky.

Přestože se znovu ztížily podmínky existence malých neziskových organizaci ze strany úřadů a narostly nároky na jejich odborné vedení, podařilo se zajistit schopné lidi s dlouholetou zkušeností s neziskovými organizacemi na právnické, účetnické a IT služby. Významnými akcemi spolku byly především aktivity Rodinného klubu, mezinárodní spolupráce s katolickou farností v německém Rothenbachu, americkým protestantským sborem v Ohiu a baptistickou organizací Children´s holiday Bible club v anglickém Worthing.

V létě jsme pořádali tradiční mezinárodní English camp pro rodiny s dětmi s výukou angličtiny s dobrovolnými americkými lektory z Lebanonu, který se konal v červenci v Chotěticích.

Ke zkrášlení místního prostředí spolek přispěl také sousedskou Výměnou sazenic květin a zahradnických přebytků, do které věnoval přes dvě stovky vlastních výpěstků. Svou účastí členové spolku významně přispěli také při Jarním úklidu obce.

Na podzim jsme se jako dobrovolníci zúčastnili Celostátní sbírky potravinových bank, při které jsme ve spolupráci s LRS Chvaly nasbírali jen na našem stanovišti přes 12 t potravin za účasti 30 našich dobrovolníků.

.

V Komořanech 7. 4. 2019 předsedkyně: Jana Běťáková