Y - Open, zapsaný spolek
Přihlaste se na tuto akci! Nebudete litovat!!!
česky english deutsch 

home y-Open

yOpen je zapsaný spolek navazující na tradici křesťanské mezinárodní organizace YMCA. Jejím cílem a posláním je sdružovat zejména mladé lidi k navazování nových přátelství, smysluplnému využívání volného času, k vzájemné pomoci a hledání harmonického života ve smyslu tělesné, duševní a duchovní rovnováhy.

yOpen je křesťanskou organizací, sdružující lidi různých vyznání, kteří jsou spojeni křesťanskými etickými hodnotami a vzájemně se respektují.

yOpen nevyučuje náboženství, nesupluje činnost církví, ale pomáhá hledat kladné životní hodnoty, důvěru a životní ukotvení. Odmítá jakékoliv náboženské násilí, fundamentalismus a hledá pozitivní komunikaci mezi různými denominacemi a jinými náboženstvími.

yOpen spolupracuje s mezinárodní organizací YMCA, s Evropskou a Světovou Aliancí YMCA, které jsou její partnerské nadnárodní organizace.

yOpen nabízí volnočasové programy, sporty, přátelská setkávání, vzdělávání a vzájemnou sociální pomoc. Organizuje menší letní a zimní tábory, sportovní akce, přednášky, jazykové campy, mezinárodní setkávání, zahraniční výměny mládeže, kulturní akce, klub pro seniory , výlety.

yOpen má vyškolené vedoucí táborů, kteří obdrželi akreditaci MŠMT a podporuje další smysluplná školení svých členů.

yOpen podporuje pevné vazby v rodině, harmonické vztahy mezi jejími členy a snaží se napomáhat jejímu zdravému fungování. Podporuje prorodinné organizace a v rámci možností s nimi spolupracuje.

yOpen má kladný vztah k životnímu prostředí, organizuje pomocné brigády na obnovu sportovních hřišť a kulturních tradic.

yOpen je řízena dobrovolníky a nemá placené zaměstnance.

SEO webu sledují SEO nástroje.cz© 2011 - www.jpsk.cz , all rights reserved